Välkommen till havandeskapsförgiftning.se. Här förklarar vi vad en havandeskapsförgiftning eller preeklampsi är för något, vilka symtomen är och hur en behandling ser ut.

Havandeskapsförgiftning

Havandeskapsförgiftning, även känt som graviditetstoxikos eller preeklampsi är en åkomma som drabbar gravida kvinnor. Begreppet "havandeskapsförgiftning" är väldigt gammalt och missledande. Förr trodde man att sjukdomen berodde på någon form av förgiftning. Idag kan vi konstatera att så ej är fallet. Benämningen på sjukdomen har dock överlevt in i moderna tid och är det som är mest allmänt känt.


Havandeskapsförgiftning preeklampsi

Vad som orsakar havandeskapsförgiftning är ej helt klarlagt. Det finns faktorer som höjer risknivån men vad som utlöser tillståndet är svårt att avgöra. Havandeskapsförgiftning är relativt vanligt och uppstår hos ca tre procent av alla gravida kvinnor. Om tillståndet ej uppmärksammas och rätt behandling uteblir kan havandeskapsförgiftning bli väldigt farligt för både mor och barn. Det är dock ovanligt i Sverige att någon blir allvarligt sjuk i havandeskapsförgiftning. Inom sjukvården är man observant och medveten om problemet. Gravida kvinnor kontrolleras regelbundet vilket gör att sjukdomen ofta kan stoppas tidigt. Det är dock upp till den enskilde att söka kontakt med sjukvården och ta del av den information som finns. I samband med graviditet kan det vara en god idé att försöka läsa på om de olika symtomen så det blir lätt att vara vaksam.


Orsak till havandeskapsförgiftning

Orsakerna till havandeskapsförgiftning är inte helt utredda men forskning inom området pågår. Vissa gemensamma nämnare finns dock även om det är svårt att avgöra vad som påverkar mest. Det är vanligare hos förstföderskor och kvinnor som drabbats tidigare. Ärftlighet verkar ha en viss påverkan då det är vanligare hos en kvinna vars mamma fått havandeskapsförgiftning. Andra faktorer som kan spela roll är exempelvis diabetes är överviktig eller har någon form av njursjukdom. Läs vidare om orsaker till havandeskapsförgiftning.


Symtom på Havandeskapsförgiftning

De första symtom som brukar upptäckas är högt blodtryck samt äggvita och protein i urinen. Andra tydliga symtom är exempelvis snabb viktökning och svullnad. Många upplever huvudvärk och smärtor i magen. Mer allvarliga fall av havandeskapsförgiftning kan orsaka krampanfall. Krampanfallen, i sin tur, kan får allvarliga konsekvenser såsom hjärnblödning, lungödem eller njursvikt. Havandeskapsförgiftning brukar uppstå efter vecka tjugofyra. Det är sällsynt med havandeskapsförgiftning dagarna efter förlossningen. Mer om symtomen vid havandeskapsförgiftning.


Behandling av havandeskapsförgiftning

Den som drabbats av havandeskapsförgiftning behöver mycket vila och sömn. Det kan ställa stora krav på övriga familjemedlemmar då det innebär omställningar för alla. Vid svåra fall läggs kvinnan in på sjukhus för vård och tillsyn men de flesta kan vårdas i hemmet. Om blodtrycket blir för högt kan det bli aktuellt med blodtryckssänkande medicin. I värsta fall kan det bli nödvändigt att påskynda förlossningen genom igångsättning eller genomföra ett kejsarsnitt. Detta är dock ovanligt.

Det kan vara en bra idé för alla gravida att regelbundet kontrollera blodtrycket. Blodtrycket är enkelt att kolla med en blodtrycksmätare och kan göras i hemmet. Den som upplever problem med blodtrycket under graviditen bör försöka vila så mycket som möjligt och inte utsätta sig för onödig stress. Om du uppvisar några av de symtom som förknippas med havandeskapsförgiftning är det av största vikt att du omedelbart kontaktar mödrahälsovården. Genom att sätta in rätt åtgärder på ett tidigt stadium minimeras riskerna med havandeskapsförgiftning. Läs vidare i avsnittet "havandeskapsförgiftning - behandling"


annons
Artiklarna på sidan är inte skrivna av läkare och ska endast ses som ett kompliment till en läkares bedömning. Vi tar inte ansvar för eventuella faktafel.