Vid en havandeskapsförgiftning är det väldigt viktigt att låta mamman vila så mycket som möjligt. därutöver har man en noga övervakning över barnet fram till förlossningen.

Behandling av Havandeskapsförgiftning

För närvarande finns det bara ett säkert sätt att behandla havandeskapsförgiftning. Så fort graviditeten avbryts närmar sig patienten tillfrisknande. Vanligtvis är mamman helt återställd endast en eller ett par veckor efter förlossning. Om symtomen blir så pass allvarliga att det finns risk för mammans eller barnets liv kan det bli aktuellt med artificiell igångsättning av förlossningen. I värsta fall kan också akut kejsarsnitt bli ett alternativ. Den här typen av drastiska åtgärder kan undvikas om havandeskapsförgiftningen uppmärksammas i tid.


Havandeskapsförgiftning behandling

Havandeskapsförgiftning - Behandling

En av de viktigaste delarna av behandlingen är vila. Den drabbade måste få så mycket lugn och ro som möjligt. Är symtomen särskilt besvärande finns möjligheten till sjukhusvistelse. Genom att bli inlagd kan utvecklingen följas noggrant och mamman kan få möjlighet till vila. Då havandeskapsförgiftning kan vara farligt för njurar, lever och lungor är det viktigt att vara observant på utvecklingen. Även blodets koagulerande förmåga mäts och sätts in i helhetsbilden.

Det är också viktigt att barnets utveckling bevakas noga. Det finns en risk att moderkakans funktion påverkas negativt vilket kan vara mycket skadligt för fostret. Får inte fostret tillräckligt mycket näring kan det resultera i att tillväxten hämmas. Fostret följs med ultraljud och man mäter även blodflödet i navelsträngen. Utöver det registreras också barnets hjärtfrekvens kontinuerligt.

Förövrigt går en står del av behandlingen ut på att lindra verkningarna av symtomen. Blodtrycket kan sänkas med på medicinsk väg. Smärtor i huvud och magen kan hämmas med smärtstillande medel. Förövrigt ordineras regelbunden motion och en balanserad kost. Både för allmänt välmående och för att undvika viktökning.


Havandeskapsförgiftning – Förebyggande åtgärder

I skrivande stund förekommer omfattande forskning gällande hur man bäst ska förebygga utvecklandet av havandeskapsförgiftning. Då sambandet mellan orsakerna till havandeskapsförgiftning och riskgrupperna ej är helt klarlagt finns heller ingen säker metod för att förebygga sjukdomen. Det går dock att konstatera att god fysik i största allmänhet minskar risken för havandeskapsförgiftning. Den som är överviktig bör försöka minska sin vikt och få bukt med blodtrycket. Motion är viktigt både före och under graviditeten. Det är också viktigt att hålla sig till en allmänt god kost och inte överkonsumera onyttigheter. Självklart är det svårt att hålla igång när man är gravid men även små insatser kan göra stor skillnad. Ett par snabba promenader i veckan kan vara det som utgör skillnaden mellan att förbli frisk och få havandeskapsförgiftning.

Utöver motion och viktkontroll är det också viktigt med tillräcklig vila. Kroppen måste få möjlighet till återhämtning och att reparera sig själv. Att kolla kontinuerlig koll på blodtrycket är definitivt att rekommendera. Blodtrycksmätning är något som måste ses långsiktigt för att ge ett tillförlitligt resultat. Om du befinner dig i riskgruppen för havandeskapsförgiftning kan det vara en god idé att påbörja blodtrycksmätning redan före graviditeten. Genom noggrann bokföring över resultaten går det att få mätvärden som kan utgöra underlag för analys. En blodtrycksmätare går att köpa för några hundralappar och mätningen är enkel att göra.


Havandeskapsförgiftning – Behandling i hemmet

Havandeskapsförgiftning är fullt möjligt att behandla i hemmet, såvida det inte är fråga om ett väldigt allvarligt fall. Många mår säkert bäst av att vara hemma under sin graviditet då närheten till familjen ger trygghet. Det är då viktigt att hålla täta kontakter med läkare och vara observant på symtomen. Stress är viktigt att undvika och den övriga familjen måste ge mamma möjlighet till vila.


annons
Artiklarna på sidan är inte skrivna av läkare och ska endast ses som ett kompliment till en läkares bedömning. Vi tar inte ansvar för eventuella faktafel.