Det finns inga direkta orsaker till varför man får havandeskapsförgiftning. Däremot finns det flera riskfaktorer Som bland annat övervikt, högt blodtryck och diabetes.

Orsaker till Havandeskapsförgiftning

Varför vissa kvinnor drabbas av havandeskapsförgiftning är fortfarande en gåta även om forskningen har gjort stor framsteg på senare år.. Sjukdomen har varit känd väldigt länge och likaså att det inte alls har något med förgiftning att göra. Erfarenhet och forskning har dock kunnat påvisa vissa samband som kan ge en rimlig förklaring till sjukdomstillståndet.


Tänkbara orsaker och samband till havandeskapsförgiftning

Även om den faktiska orsaken inte är fullständigt klarlagd finns det saker som placerar kvinnan i en högre riskgrupp för havandeskapsförgiftning. Kronisk njursjukdom, av något slag, kan vara en riskfaktor. Likaså diabetes, övervikt och högt blodtryck. De tre sista faktorerna kan vara kopplade till s.k. livsstilsfaktorer. En kvinna som lever ett allmänt osunt liv riskerar att dra på sig övervikt. Övervikten leder ibland till diabetes och högt blodtryck vilket kan få en negativ påverkan under graviditeten. Det innebär också att kvinnor måste se upp med både blodtrycket och viktökningen när de är gravida. Att gå upp i vikt under en graviditet är helt normalt. Men det finns en gräns för hur mycket vikt det är sunt att lägga på sig under en graviditet. Det är lätt hänt att graviditet leder till stillasittande och småätande. En person som redan har några kilo för mycket och osunda kostvanor riskerar att öka snabbt i vikt och även få förhöjt blodtryck.

Havandeskapsförgiftning orsak Andra faktorer som verkar spela roll är om kvinnan är förstföderska. Förstföderskor befinner sig statistiskt i en högre riskgrupp. Likaså om kvinnan bär på två eller fler barn. Det finns också det som tyder på att ärftlighet och gener spelar en viss roll. En kvinna som redan haft havandeskapsförgiftning under tidigare graviditet löper större risk att få det igen. Likaså om kvinnans mamma drabbats av samma sjukdom.


Orsak till havandeskapsförgiftning

Orsakerna till havandeskapsförgiftning är inte helt utredda men forskning inom området pågår. Vissa gemensamma nämnare finns dock även om det är svårt att avgöra vad som påverkar mest. Det är vanligare hos förstföderskor och kvinnor som drabbats tidigare. Ärftlighet verkar ha en viss påverkan då det är vanligare hos en kvinna vars mamma fått havandeskapsförgiftning. Andra faktorer som kan spela roll är exempelvis diabetes är överviktig eller har någon form av njursjukdom.


Havandeskapsförgiftning - Forskning och framtid

Det finns pågående forskning som kan vara lösningen på spåren. Både gällande att finna orsak samt hitta ett effektivt botemedel. En teori är att havandeskapsförgiftning uppstår när mammans och barnets gener möts genom cirkulation i moderkakan. Enligt samma teori är det hemoglobin (protein i de röda blodkropparna) som är den avgörande faktorn. Forskning har också kunna isolera en avgörande genfamilj som orsak till havandeskapsförgiftning. Denna upptäckt möjliggör ett blodprov på båda föräldrarna för att finna riskgrupper. Om föräldrarnas gener inte är kompatibla med varandra ökar risken för att utveckla havandeskapsförgiftning.

2011 mottog Stefan Hansson som är professor och överläkare på universitetssjukhuset i Malmö det prestigfyllda Athenapriset för sin banbrytande forskning. Dr. Hanssons forskning har fört vetenskapen framåt inom området och utvecklat nya diagnosmetoder. Han har också lyckats stärka teorierna om vilken roll hemoglobinet spelar för utvecklandet av havandeskapsförgiftning. Forskningen utesluter dock inte de övriga faktorerna som diabetes och övervikt. Dr. Hanssons framsteg har ökat hoppet om att kunna finna effektiva behandlingsmetoder. Inom en snar framtid kanske sjukdomen går att bota helt. Spädbarnsdödlighet och risken för mammorna i samband med graviditet skulle minska väsentligt om ett botemedel uppfanns. I dagsläget står havandeskapsförgiftning för merparten av dödsfall bland nyfödda barn.


annons
Artiklarna på sidan är inte skrivna av läkare och ska endast ses som ett kompliment till en läkares bedömning. Vi tar inte ansvar för eventuella faktafel.