Symtomen för havandeskapsförgiftning är olika från person till person. Det vanligaste är dock ett förhöjt blodtryck som heller inte sjunker efter den tjugonde veckan.

Symtom på Havandeskapsförgiftning

Havandeskapsförgiftning (preeklampsi) kan påverka väldigt olika. En del kvinnor upplever få eller inga besvärande symtom alls. För andra innebär sjukdomen svåra besvär och en komplicerad graviditet. I Sverige är det ovanligt med dödsfall i samband med havandeskapsförgiftning. Överlag är landets spädbarnsdödlighet låg i förhållande till många andra länders. I många länder i u-världen är dödlighet i samband med havandeskapsförgiftning ett stort problem. Vanligtvis beror det på att sjukdomen inte upptäcks eller utebliven vård. I många länder är okunskapen stor om denna sjukdom och vården obefintlig.


Havandeskapsförgiftning blodtryck gravid doktor

Havandeskapsförgiftning - Symtom

Flera av de symtom som förknippas med havandeskapsförgiftning är normala i samband med graviditet t.ex. förhöjt blodtryck och viktökning. Det försvårar upptäckten av sjukdomen och riskerar fördröjda vårdinsatser.

Det första säkra symtomet på havandeskapsförgiftning är förhöjt blodtryck. Självklart behöver det inte vara något patienten märker eller besväras av men kan upptäckas vid test. Ett förhöjt blodtryck tidigt i en graviditet är fullt normalt och ingen orsak till oro. I de fall då blodtrycket inte börjar sjunka någonstans kring den tjugonde graviditetsveckan finns anledning till att misstänka preeklampsi. Om blodtrycket förblir förhöjt efter vecka tjugo är det dags att genomföra ett urinprov. Finns det spår av äggviteutsöndring och förhöjda proteinvärden i urinen finns möjlighet att ställa diagnos. Andra vanliga symtom kan vara snabb viktökning, svullnad och huvudvärk.

Vid allvarlig havandeskapsförgiftning kan kvinnan drabbas av försämrad lever och njurfunktion, lungödem eller blodproppsbildning. Inte sällan känner den drabbade kvinnan smärtor i överdelen av buken och hon kan drabbas av ögonflimmer.. Även blodets förmåga att koagulera kan påverkas vilket gör en blödning mycket allvarligare. En del kvinnor upplever svåra graviditetskramper som ett symtom.

Sjukdomsförloppet kan skifta kraftigt. En del utvecklar havandeskapsförgiftning väldigt fort, ibland inom loppet av timmar. Vanligast är dock ett relativt långsamt sjukdomsförlopp. Symtomen utvecklas stegvis under dagar och veckor. Detta försvårar givetvis upptäckt av sjukdomen. Framförallt då många symtom går att förknippa med andra sjukdomar eller normala graviditetsproblem. Havandeskapsförgiftning brukar vanligtvis gå över en eller ett par veckor efter förlossning.


Havandeskapsförgiftning - Riskgrupper

Det finns vissa grupper som löper större risk att utveckla havandeskapsförgiftning än andra. Grupperna har identifierats tack vare forskning och beprövad erfarenhet.
Nedan följer en lista på högriskgrupper:

* Personer med högt blodtryck
* Förstföderskor (står för ca 75 procent av fallen)
* Personer med kronisk njursjukdom
* De som väntar mer än ett barn
* Personer med ärftliga anlag för sjukdomen
* Diabetespatienter
* Har haft havandeskapsförgiftning vid tidigare graviditet
* Överviktig eller sjukligt fet (Fetma)
* Är över 35 års ålder
* Personer med hjärt- och kärlsjukdomar

Om du tillhör en eller flera av ovanstående riskgrupper bör du vara extra vaksam i samband med graviditet. Lyssna på din kropp och var observant på vilka signaler den ger. En god idé kan var att hålla koll på vikt och blodtryck. Kanske med hjälp av regelbundna mätningar samt nedtecknande av resultat. Om du är överviktig och redan har problem med blodtrycket kan det vara värt att fundera på en viktminsking före graviditeten. Ökad motion och viktminskning kan även ta ner blodtrycket till en mer normal nivå. För att vara på säkra sidan bör du också fråga din mamma om hon hade havandeskapsförgiftning då ärftlighet är en faktor. Läs vidare om hur man behandlar havandeskapsförgiftning.


annons
Artiklarna på sidan är inte skrivna av läkare och ska endast ses som ett kompliment till en läkares bedömning. Vi tar inte ansvar för eventuella faktafel.